Stage Regálový vozík

Shuttle

Jungheinrich UPC (Under Pallet Carrier)

Systém hloubkového skladování s využitím shuttle nosičů UPC umožňuje vysokou rychlost, spolehlivost a efektivitu skladování velkého počtu stejných palet. Oproti klasickému blokovému skladování pak nabízí výrazně vyšší bezpečnost provozu i samotného zboží a umožňuje průtok skladu na principu LIFO i FIFO.

Poloautomatické skladování

Shuttle vozík pracuje efektivně při opakovaném naskladnění a vyskladnění téhož paletového kanálu. Vidle nosného vozíku uchopí regálový vozík a vloží ho do paletového kanálu. Tam samostatně jezdí pod uskladněnými paletami, aniž by byl spojen s nosným vozíkem. Po uložení první palety a stisknutí tlačítka Start na ovládacím terminálu provede elektronika automaticky všechny potřebné pojezdové a zdvihové pohyby. Senzory identifikují polohu uložené palety a zajistí tak zaskladnění a vyskladnění nových palet bez kolizí. Během pojezdu UPC vozíku může řidič vysokozdvižného vozíku vyzvednout další paletu a zahájit další naskladňování. 

Snadno ovladatelný ruční bezdrátový terminál

Ovládací terminál a řídicí jednotka regálového vozík komunikují formou obousměrného bezdrátového spojení. Ruční bezdrátový terminál je namontován ergonomicky v zorném poli řidiče. Díky přehledným funkčním tlačítkům a jasnému zobrazování informací je obsluha snadná.

Varianty regálových vozíků nabízejí flexibilitu

Nejrůznější varianty systémů regálových vozíků umožňují manipulaci s různými nosiči zboží, jako jsou euro palety nebo průmyslové palety, v rámci jednoho regálového systému. Senzory přitom automaticky rozpoznávají velikost palet. Snadná je realizace naskladnění a vyskladnění podle systému LiFo (Last-In-First-Out) nebo FiFo (First-In-First-Out). Při úplném vyprázdnění kanálu přesune regálový vozík automaticky každou paletu kanálu na stranu pro vyskladnění, kde je odebrána vysokozdvižným vozíkem a přesunuta k výdeji zboží. Tato funkce je dostupná i za předpokladu, že nemají být vyskladněny všechny, ale jen definovaný počet palet. V případě, že neprobíhá žádné naskladňování a vyskladňování, mohou být všechny palety automaticky přesunuty na stranu pro vyskladnění.

K dosažení efektivního provozu v chladírenských skladech je mimořádně důležitá míra využití prostoru. Vozík na palety Shuttle v provedení pro chladírenský provoz umožňuje využití při teplotách až –30 °C. Druhá sada baterií s nabíječkou zvyšuje výrazně využitelnost.

Systémy regálových vozíků se systémem ochrany osob

U větších regálových zařízení je možné z jednoho ručního bezdrátového terminálu zvolit až 69 různých nosičů. Řidič jednoduše změní označení na terminálu, aby se dostal k dalšímu nosiči. Systém ochrany osob (volitelné vybavení) zajišťuje přístup k paletovému kanálu nebo pracovní uličce proti vstupu nepovolaných osob. Jakmile dojde k poplachu, jsou nosiče UPC zastaveny. Autorizované vozíky, které jsou rozpoznány automaticky, nejsou omezeny při obsluze regálů.

Kontakt

single bay racking_[MAM-45202]

REGÁLY A LOGISTICKÉ SYSTÉMY

E-mail: system@jungheinrich.cz

Telefon

+420 313 333 214

Kontaktujte nás

Máte otázky?