+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Odpovědnost

Společenská odpovědnost

Jako přední světová společnost zabývající se logistikou jsme zodpovědní za naše aktivity - ekonomicky, ekologicky a sociálně. S naším chápáním udržitelnosti každý den naplňujeme slovo „zodpovědnost“ životem.

Pevný základ hodnot

Protože jsme rodinný podnik, je pro nás trvale udržitelný rozvoj samozřejmostí. Náš úspěch budujeme na podnikatelském duchu a inovační síle našich vysoce kvalifikovaných pracovníků. Významnou předností společnosti Jungheinrich je hodnotově orientované jednání.

Jako vedoucí podnik v oboru vnitropodnikové logistiky bereme odpovědnost za důsledky naší podnikatelské činnosti a našich výrobků na životní prostředí velmi vážně. Komplexními opatřeními realizujeme myšlenky udržitelného rozvoje od vývoje výrobku až po jeho recyklaci.

Máte otázky?