Stage Regálový zakladač pro výškový sklad typu silo
Rychlostí k vyššímu výkonu překládky

Jeřábový zakladač - palety

Alfou a omegou je v automatickém paletovém skladu naskladnění a vyskladnění. Pouze se stroji, které jsou optimálně upraveny pro váš sklad, je dosaženo nejvyššího výkonu při překládce při maximálním využití prostoru.

Zvýšení výkonu v automatickém paletovém skladu

Rychlost a efektivita jsou rozhodující, pokud chcete dosáhnout nejvyšší míry obratu zboží. Automatické paletové sklady projeví své silné stránky, pokud musí být v rámci vícesměnného provozu (až 24/7) anebo na omezeném prostoru uskladněno a zmanipulováno velké množství položek. Regálový systém, software a všechny používané přístroje přitom musejí dosáhnout perfektní souhry. Z tohoto důvodu musí být plánování a realizace vašeho automatického paletového skladu provedena zkušeným odborníkem, jako je Jungheinrich.

Využitím prostoru na nejvyšší úrovni

Automatické paletové sklady mohou být provedeny formou vestavěných skladů nebo samostatně stojících skladů typu silo o výšce až 45 m. Tím je míra využití prostoru extrémně vysoká. Jednotlivá místa k uložení palet, gitterboxů a individuálních nosných systémů mohou mít nosnost až 7,5 t. V provedení na jednoduchou a dvojitou hloubku nebo na vícenásobnou hloubku jsou tyto sklady vhodné téměř pro všechny druhy zboží. Sklady mohou být navrženy pro běžnou teplotu, kontrolovanou teplotu nebo formou mrazicích skladů s teplotou až –35 °C.

Dostaňte překládku do vyšších obrátek 

Zvláštní vysokorychlostní regálové zakladače zajistí v automatickém paletovém skladu rychlost při naskladňování a vyskladnění zboží. Jejich nosnost je až 7,5 t a pohybují se rychle a přesně při současném efektivním využití energie. Regálové zakladače tak umožní dosáhnout optimalizovaného výkonu vašeho automatického paletového skladu.

Možnosti rozšíření jsou v ceně: regálové zakladače, které umí jezdit do zatáček

Zatímco se regálové zakladače umístěné v jedné uličce skladu musejí pohybovat pouze v rámci stejné uličky, mohou regálové zakladače schopné projíždět zatáčkami obsluhovat hned několik uliček. Tím naplno využijete kapacitu skladu. K dosažení vyššího výkonu při manipulaci se zbožím můžete do skladového systému integrovat další přístroje. Systém pro přechod do dalších uliček přitom zajistí rychlé a bezpečné přemístění ovládací jednotky. Náklady na kontrolní prvky, regulátory, bezpečnostní zařízení nebo pomocná zařízení k přesunutí na jiné kolejnice odpadají.

Plánování a realizace automatického paletového skladu od jediného dodavatele

Není rozhodující, zda se jedná o příjem a výdej zboží, regálové systémy, nejrůznější stanice nebo dopravníky. Rádi spolu s vámi provedeme předem analýzu vaší přepravní struktury, najdeme vhodná řešení k provedení optimalizace vašich procesů a naplánujeme společně s vámi optimální využití vašeho automatického paletového skladu. 


Máte otázky?