+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Životní cyklus Li-Ion baterie
Oběhové hospodářství pro maximální udržitelnost

Životní cyklus Li-Ion baterie

Jako lídr na trhu v oblasti elektromobility nabízí Jungheinrich intralogistická řešení, která jsou energeticky úspornější a snižují emise CO2. Za tímto účelem je celý životní cyklus našich lithium-iontových baterií navržen s ohledem na udržitelnost.

  • Celková koncepce udržitelnosti
  • Vícefázový životní cyklus
  • Používání bezkobaltové chemie článků
  • Míra recyklace až 95 %
Usilujeme o udržitelnost - životní cyklus našich lithium-iontových baterií

Pro Jungheinrich jsou lithium-iontové baterie základními součástmi elektromobility a významně přispívají k přechodu na energetiku. Udržitelnosti však lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je celý životní cyklus navržen tak, aby šetřil zdroje. Proto společnost Jungheinrich vyvinula udržitelný cyklus - od pečlivé těžby a výroby materiálu přes dlouhou životnost a opětovné zpracování až po vysokou míru využití cenných surovin.

Životní cyklus Li-Ion baterie

1: Výrobní proces lithium-iontových baterií
2: Proces zrání ve stacionárních úložištích (úložiště ve výstavbě/plánované použití) 
3: Použití v novém vozíku (1. fáze životního cyklu)
4: Proces repase
5: Použití v repasovaném vozíku (2. fáze životního cyklu)
6: Proces repase
7: Použití ve stacionárním úložišti(úložiště ve výstavbě/plánované použití - 3. fáze životního cyklu) 
8: Proces demontáže 
9: Proces recyklace

Výroba Li-Ion baterií

Pro Jungheinrich začíná udržitelnost vývojem a výrobou lithium-iontových baterií. V těchto fázích se řídíme našimi kritérii ekologického designu, která zohledňují celý životní cyklus výrobku a snižují dopad na životní prostředí. Proto se v našich lithium-iontových bateriích obejdeme bez kritických surovin, jako je kobalt, a místo toho používáme lithium-železo-fosfátové články (LFP). Naše lithium-iontové baterie jsou navíc bezpečné - chemické složení článků LFP ve spojení s dalšími bezpečnostními opatřeními zabraňuje tomu, aby se baterie vznítila.

Proces zrání ve stacionárním úložišti

Důležitým krokem při výrobě lithium-iontové baterie je zrání. Společnost Jungheinrich plánuje v budoucnu nechat lithium-iontovou baterii krátce dozrát ve stacionárním úložišti energie. Díky tomu by mohly být předchozí emise CO2 kompenzovány již ve velmi rané fázi. Vhodné úložiště se v současné době ve společnosti Jungheinrich buduje.

1. fáze životního cyklu: použití v novém vozíku

Pro zvýšení udržitelnosti procházejí lithium-iontové baterie společnosti Jungheinrich až třemi různými fázemi svého životního cyklu. Nejprve se použijí v našich nových vozících. Lithium-iontové baterie snižují uhlíkovou stopu o 20 % a zlepšují energetickou účinnost až o 20 % ve srovnání s vozíky s olověnými bateriemi. 

2. fáze životního cyklu: použití v repasovaných vozících

Po použití v novém vozíku životní cyklus lithium-iontové baterie zdaleka nekončí. Po oživení baterie provedeme její profesionální repasi. V budoucnu chceme používat analytické nástroje, které vyhodnocují a třídí použité články pomocí umělé inteligence. Výsledkem je, že lithium-iontové baterie mohou být znovu využity v repasovaných vozících (2. fáze životního cyklu) a později ve stacionárních úložištích (3. fáze životního cyklu).

3. fáze životního cyklu: použití ve stacionárních úložištích

Třetí fáze životního cyklu probíhá mimo vozík. Pokud je kapacita baterie nižší než 70 až 80 %, nemá již smysl baterii ve vozíku používat. Akumulátor však může být ještě několik let využíván jako stacionární skladovací jednotka. S rostoucím využíváním obnovitelných zdrojů energie bude stacionární úložiště hrát v příštích letech stále důležitější roli při vyrovnávání výkyvů v dodávkách energie.

Demontáž a recyklace

Pokud lithium-iontová baterie již není vhodná pro použití ve stacionárním úložišti, jsme pak zodpovědní za její demontáž a recyklaci. Naším cílem je, aby 95 % cenných materiálů článků, jako je lithium, měď a hliník, mohlo být znovu použito a vráceno do oběhu. Některé z těchto látek lze využít pro výrobu nových lithium-iontových článků. Tento přístup přispívá k udržitelnému a odpovědnému využívání přírodních zdrojů.

Životní cyklus Li-Ion baterie

"Podporujeme oběhové hospodářství - v konečném důsledku se zaměřujeme na energetickou transformaci, klima a životní prostředí."

Jako průkopník v oblasti Li-Ion technologií se již téměř 10 let intenzivně zabýváme jejím vývojem.

Více informací


Podpora Jungheinrich

PRODEJ

E-mail: prodej@jungheinrich.cz

Kontaktujte nás

Máte otázky?