+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Digitalizace a propojení
Digitalizace a propojení sítí s Jungheinrichem

Dobře sehraný sklad není hudbou budoucnosti.

Je správný čas začít.

Digitalizace a propojování jsou základem k efektivnějšímu uspořádání procesů. Ale kdy je správný čas začít? Jako přední systémový dodavatel inteligentních intralogistických řešení jsme přesvědčeni, že už dnes může každý podnik propojit své procesy tak, aby byly ziskové, perfektně je řídit a zajistit si tak profit a budoucí perspektivu.

Logistika je o souhře jednotlivých komponent systému. Se správným partnerem je to symfonie:

Digitalizace a propojení

Čtyři principy perfektního řízení skladu

Máme čtyři principy, které Vám zpřístupní Průmysl 4.0.

Digitalizace a propojení

Jednoduchost

Propojený systém může být komplexní. Ne však komplikovaný.

Na partituře může vypadat symfonie komplexně, výsledek ale musí vyzařovat lehkost. Totéž platí pro digitalizaci a propojení systémů Jungheinrich. S našimi rozsáhlými procesními znalostmi, pečlivostí a odvahou pro Vás chceme jednoduše realizovat výzvy spojené s konceptem Průmyslu 4.0. Od plánování přes implementaci až po každodenní realizaci.

Jednoduchost řešení od společnosti Jungheinrich je pro řadu zákazníků jedním z důvodů k tomu, aby udělali právě teď rozhodující kroky k digitálně propojené budoucnosti. Jsme předními dodavateli komplexního systémového intralogistického řešení a jsme přesvědčeni o tom, že podstatou není vize budoucnosti spojená s koncepcí Průmyslu 4.0, ale to, jak společnosti mohou již dnes inteligentně propojit své procesy, perfektně je řídit a zajistit si profit a budoucí perspektivu. To všechno se spolehlivým partnerem, který poskytuje konzistentní poradenství.

Digitalizace a propojení

Individualní řešení

Neexistuje univerzální řešení, ale to pravé řešení pro Vás.

Nejsou dva stejné orchestry – stejně jako neexistují dva stejné sklady. Na základě dlouholetých zkušeností znalostí nejrůznějších skladů a oborů po celém světě můžeme správně odhadnout požadavky Vaší intralogistiky. Základem našeho řešení v oblasti IT a automatizace přitom není pouze pohled na Váš sklad, ale na komplexní řetězec vytváření hodnot včetně jeho předvídatelného vývoje. K tomu, aby se digitálně propojené systémy a procesy nevyplatily pouze velkým podnikům, ale také těm malým a středním, využíváme praxí ověřené sériové vozíky a komponenty, které jsou individualizovány v souladu s Vašimi potřebami. Modularita našich strojů a hardwarových i softwarových řešení zajišťuje maximální flexibilitu, možnost rychlého přizpůsobení a budoucí perspektivu Vašich intralogistických procesů.

Digitalizace a propojení

Automatizace

Automatizace je inovace, která se vyplatí.

Částečně nebo plně automatizované dopravníky a vozíky poskytují optimalizační potenciál s ohledem na čas a bezpečnost procesů, flexibilitu a snižování chybovosti. O konkurenční výhodě rozhoduje efektivita Vašich intralogistických procesů. Stále menší objemy zboží totiž musejí být manipulovány stále rychleji a současně cenově výhodněji.

Ne každé řešení v oblasti automatizace se vyplatí. Úspěch závisí na tom, jaká míra automatizace je vhodná pro Vámi stanovený cíl. Proto nejprve analyzujeme Vaše individuální požadavky a zajistíme harmonickou souhru prostoru s ruční obsluhou a prostoru s částečnou a plnou automatizací ve Vašem skladu. Rozhodující přitom je, aby bylo možné Vaše řešení podle potřeby rychle a flexibilně upravit, např. podle sezónních špiček, při kolísání spotřeby nebo v souladu s výzvami budoucnosti.

Naše současná nabídka v oblasti automatizace zahrnuje produkty od automatický vozíků a dopravníků, přes automatické sklady drobných dílů a paletové sklady, až po kompatibilní systém řízení skladu Jungheinrich WMS. Jako generální dodavatel Vám poskytneme podporu nejen od fáze plánování do okamžiku předání, ale budeme tu pro Vás i po dokončení projektu s našim komplexním servisem a technickou podporou.

Získejte více informací o automatizaci

Digitalizace a propojení

Vše od jediného dodavatele

K zavádění novinek je třeba zkušeného průvodce.

Jako Váš spolehlivý partner se zkušenostmi Vám můžeme nabídnout naše dovednosti v oblasti digitalizace a propojování skladu. Od plánování až po „předání klíčů“ a ještě dál. Jsme tu pro Vás i po uvedení do provozu. S hustou sítí servisních techniků, komplexními službami a technickou podporou od jediného dodavatele. Jako přední dodavatelé systémů pro Vás plánujeme, budujeme a spravujeme komplexní skladové systémy a zajistíme, abyste vždy zůstali připraveni na budoucí vývoj. Studujeme procesy a obory podnikání, rozumíme jim a trvale se snažíme o jejich souhru – stejně jako dirigent. Inteligentní systém řízení skladu Jungheinrich WMS pomáhá tím, že funguje jako metronom.

Digitalizace a propojení

Řídicí systém: Jungheinrich WMS.

Efektivní rozhraní mezi všemi oblastmi podnikání.

Řídicím systémem v digitalizovaném a propojeném skladu je systém řízení skladu Jungheinrich WMS. Spolehlivý software spravuje, řídí a optimalizuje sklad a zajišťuje tak trvalou efektivitu a jednoduchost procesů. Rozhodujícím kritériem je přitom spolehlivost. Systém řízení skladu Jungheinrich WMS je propracovaná platforma, která je trvale rozvíjena tak, aby byla kompatibilní s budoucím vývojem a rostla spolu s požadavky trhu. Systém je možné upravit podle individuálních potřeb a flexibilně ho tak přizpůsobit Vašim budoucím požadavkům - funguje stejně jako dirigent v orchestru, který zajišťuje neustále bezvadnou souhru. Více než 150 podniků z různých oborů po celém světě již využívá výhod efektivity skladových procesů pod taktovkou systému řízení skladu Jungheinrich WMS. Ke snadnému vstupu do digitální správy malých a středních skladů nabízíme navíc systém řízení skladu Jungheinrich WMS Série 2 s praxí ověřenými standardizovanými procesy.

Zjistěte více o systému řízení skladu Jungheinrich WMS

Jungheinrich WMS zajišťuje harmonii ve skladu.

Digitalizace a propojení

Systém řízení skladu Jungheinrich WMS

Jungheinrich WMS je řídicí jednotkou digitalizovaného a propojeného skladu. Spolehlivý software má dokonalý přehled o tom, co je kde uloženo, v jakém množství a v jaké kvalitě. Vizualizuje všechny procesy od příjmu zboží až po jeho výdej a zajišťuje tím jejich snadný a efektivní průběh.

Procesy řízení

V pomyslném orchestru skladu hrají rozhodující roli procesy integrované v systému Jungheinrich WMS - od příjmu zboží až po jeho výdej. Komplexně spravují, řídí a optimalizují sklad,zajišťují tak trvalou efektivitu a jednoduchost procesů a přizpůsobí se Vašim požadavkům.

Příjem zboží

K příjmu zboží ve skladu patří takové procesy, jako je příjem zboží, kontrola kvality a samotné uskladnění. Dosažení perfektní souhry procesů ve skladu během příjmu zboží nezajišťuje pouze systém řízení skladu Jungheinrich WMS, ale také potřebné hardwarové komponenty, jako ruční skener, tiskárna, terminály bezdrátového přenosu dat a mobilní pracoviště.

Skladování

Pomocí systému řízení skladu Jungheinrich WMS je provedeno inteligentní propojení a koordinace všech součástí skladu - od regálů, přes vozíky až po kompletní automatizované systémy nebo koncová zařízení bezdrátového přenosu dat. Jako generální dodavatel nabízí Jungheinrich kompletní řešení, včetně bezproblémové integrace koordinovaných funkcí.

Výdej zboží

Do oblasti výdeje zboží ve skladu patří vychystávání, vyskladnění, konsolidace, balení a nakládka. Systém řízení skladu Jungheinrich WMS umožňuje kompletní řízení všech činností a konfiguruje pracovní proces v závislosti na vybavení Vašeho skladu.

Digitalizace a propojení

Účelné propojení a kontrola procesů k dosažení ziskovosti.

Digitalizace a propojení patří v mnoha oblastech našich životů ke každodenní praxi. Jako odborníci s více než 60letou zkušeností v oboru intralogistiky víme, že digitalizace a propojení hraje ve skladu prioritní roli. Automatizace je v této souvislosti jednou z klíčových technik. O tom mluví Hermann Ammermann, vedoucí oddělení logistických systémů v naší pobočce v Bensheimu.

Spravujte své procesy efektivněji:

Top produkty

Nová generace EKX pro výškové regály.


Máte otázky týkající se digitalizace?

Obraťte se na nás!

Regály

REGÁLY A LOGISTICKÉ SYSTÉMY

E-mail: system@jungheinrich.cz

Kontaktujte nás

Máte otázky?