Revize regálů

Revize regálů

Společnost Jungheinrich ČR ve svém portfoliu služeb nabízí revize skladových regálů podle závazných předpisů ČR. Rádi se Vám postaráme o kompletní revizi regálů ve Vašem skladu a následný servis, včetně originálních náhradních dílů i pro další regálové systémy.

1. Důvod revize

Dle ČSN EN 15 635 musí být v „Místním řádu skladu“ stanoven termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků a následně z těchto kontrol pořízen zápis. Kontrola regálového systému musí být provedena odbornou organizací a to min. 1x ročně (obecně závazný právní předpis, vládní nařízení č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2), nebo po každém přemístění a přestavení regálů. Pro asfaltové podlahy doporučujeme zkrácení intervalu pravidelných prohlídek regálových konstrukcí na 1/2 roku a častější vizuální kontrolu regálů. Postup revize probíhá za dodržení norem:

 • ČSN EN 15 512 Zásady pro navrhování nepohyblivých regálových konstrukcí
 • ČSN EN 15 620 Tolerance, deformace a vůle
 • ČSN EN 15 629 Specifikace skladových zařízení (umístění, výstavba, …)
 • ČSN EN 15 635 Používání a údržba (bezpečnost)

Revize regálů

2. Průběh revize

 • Roční kontrolní pohledová prohlídka technického stavu ocelové konstrukce regálu.
 • Pohledová kontrola kompletnosti konstrukce.
 • Kontrola tuhosti spojů šroubových, nebo svarových (uvolnění, trhliny apod.).
 • Kontrola nivelity (horizontální a vertikální tolerance a odchylky regálových komponent).
 • Kontrola kotvení.
 • Kontrola bezpečnostních značek (tabulky nosností).
 • Zajištění přestavitelných částí (pojistky nosníků apod.).
 • Doplňková vizuální kontrola palet. 

3. Výstup z revize

 • Vypracování technické zprávy z kontroly (kontrolního osvědčení), která zahrnuje:
  • provedení místního šetření skutečného stavu dokladů potřebných k provozu zařízení,
  • posouzení zjištěného skutečného stavu ocelové konstrukce regálu, a to zejména po stránce dodržování platných právních předpisů a nařízení ve vztahu k provozu a fyzickému stavu regálu.
 • V případě potřeby (např. při poškození nebo opotřebení regálového vybavení)  je současně s technickou zprávou zpracována i nabídka na opravu regálového zařízení.
 • Po skončení kontroly bude provedeno označení regálu jako kontrolovaného s uvedením termínu nejpozdější příští kontroly.

Revize regálů

Obraťte se na nás:

Čechy

Morava

Máte otázky?