+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Revize regálů

Revize regálů

Společnost Jungheinrich ČR ve svém portfoliu služeb nabízí revize skladových regálů podle závazných předpisů ČR. Rádi se Vám postaráme o kompletní revizi regálů ve Vašem skladu a následný servis, včetně originálních náhradních dílů i pro další regálové systémy.

1. Důvod revize

Dle ČSN EN 15 635 musí být v „Místním řádu skladu“ stanoven termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků a následně z těchto kontrol pořízen zápis. Kontrola regálového systému musí být provedena odbornou organizací a to min. 1x ročně (obecně závazný právní předpis, vládní nařízení č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2), nebo po každém přemístění a přestavení regálů. Pro asfaltové podlahy doporučujeme zkrácení intervalu pravidelných prohlídek regálových konstrukcí na 1/2 roku a častější vizuální kontrolu regálů. Postup revize probíhá za dodržení norem:

 • ČSN EN 15 512 Zásady pro navrhování nepohyblivých regálových konstrukcí
 • ČSN EN 15 620 Tolerance, deformace a vůle
 • ČSN EN 15 629 Specifikace skladových zařízení (umístění, výstavba, …)
 • ČSN EN 15 635 Používání a údržba (bezpečnost)

Revize regálů

2. Průběh revize

 • Roční kontrolní pohledová prohlídka technického stavu ocelové konstrukce regálu.
 • Pohledová kontrola kompletnosti konstrukce.
 • Kontrola tuhosti spojů šroubových, nebo svarových (uvolnění, trhliny apod.).
 • Kontrola nivelity (horizontální a vertikální tolerance a odchylky regálových komponent).
 • Kontrola kotvení.
 • Kontrola bezpečnostních značek (tabulky nosností).
 • Zajištění přestavitelných částí (pojistky nosníků apod.).
 • Doplňková vizuální kontrola palet. 

3. Výstup z revize

 • Vypracování technické zprávy z kontroly (kontrolního osvědčení), která zahrnuje:
  • provedení místního šetření skutečného stavu dokladů potřebných k provozu zařízení,
  • posouzení zjištěného skutečného stavu ocelové konstrukce regálu, a to zejména po stránce dodržování platných právních předpisů a nařízení ve vztahu k provozu a fyzickému stavu regálu.
 • V případě potřeby (např. při poškození nebo opotřebení regálového vybavení)  je současně s technickou zprávou zpracována i nabídka na opravu regálového zařízení.
 • Po skončení kontroly bude provedeno označení regálu jako kontrolovaného s uvedením termínu nejpozdější příští kontroly.

Revize regálů

Obraťte se na nás:

Čechy

Morava

Máte otázky?