+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Pronájem vozíků - sady

Odpovědnost za životní prostředí

Jako vedoucí podnik v oboru vnitropodnikové logistiky bereme odpovědnost za důsledky naší podnikatelské činnosti a našich výrobků na životní prostředí velmi vážně. Komplexními opatřeními realizujeme myšlenky udržitelného rozvoje od vývoje výrobku až po jeho recyklaci.

NÁŠ PŘÍSPĚVEK K OCHRANĚ KLIMATU

Ekologická bilance výrobku

Vnitropodniková logistika jako součást oboru dopravy a logistiky způsobuje v globálním měřítku asi 5 % emisí. Jako přední firma v oboru vnitropodnikové logistiky bereme naši odpovědnost velmi vážně a jako první v oboru jsme proto vyvinuli vlastní ekologickou bilanci výrobku.

Efektivitou ke snížení emisí CO2

Sledujeme dlouhodobý cíl snížit přímé i nepřímé emise skleníkových plynů o 20 % (v letech 2010 až 2020). Z tohoto cíle jsme dosáhli snížení již o 13 %. Prosazováním technologických, operativních a organizačních opatření zlepšujeme nejen naši vlastní energetickou efektivitu, ale přinášíme i našim zákazníkům možnost snižovat své emise CO2 a náklady na energie, které jsou s tím spojené.

Snížení našich emisí CO2e

CO2

První výrobek s ekologickou bilancí v oboru

Jako první výrobce skladových vozíků jsme vyvinuli ekologickou bilanci výrobku s certifikací TÜV, která zahrnuje systematickou analýzu životního cyklu našich výrobků. Diferencovaným posouzením výrobní, užitkové a likvidační fáze můžeme přesně zjistit, ve které životní fázi mají naše výrobky největší dopad na životní prostředí. Z certifikované celkové bilance od roku 2000 do roku 2010 vyplynulo snížení emisí CO2 o 24 %, kterého jsme dosáhli díky různým technologickým milníkům.

PROMYŠLENO UŽ OD ZAČÁTKU

Ekologický design

Udržitelné myšlení začíná ve společnosti Jungheinrich už při návrhu nového výrobku. Zohledněním kritérií ekologického designu můžeme snížit zatížení životního prostředí během celého životního cyklu výrobku.

Úspora nákladů díky ekologickému designu

Design výrobku ovlivňuje jeho spotřebu energie a zdrojů. Proto při výrobě našich vozíků zohledňujeme celý životní cyklus. Prostřednictvím definovaných milníků zjišťujeme, vyhodnocujeme a prosazujeme následující kritéria ekologického designu:

Ekodesign

Naše kritéria ekologického designu jsou základem pro ekologickou bilanci a recyklaci a jsou tak úzce spjata s dalšími tématy, která se týkají životního prostředí.

ZE STARÉHO NOVÉ

Použité vysokozdvižné vozíky

Dělat ze starého nové: zpracováním našich použitých vozíků na JUNGSTARS snižujeme spotřebu surovin a energie a plníme současně nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Použitý vysokozdvižný vozík - rostoucí obchodní komodita

Zpracováním našich použitých vozíků na JUNGSTARS prodlužujeme životní cyklus našich vysokozdvižných vozíků. Šetrným zpracováním komponent se vyhneme nutnosti použití nových dílů a můžeme výrazně snížit spotřebu surovin a energie. Konkrétně zpracování použitých vozíků ušetří 80 % emisí CO2 ve srovnání s novou výrobou.

Použité vozíky

Standardy kvality podle principu 5 hvězd

Každý jednotlivý použitý vysokozdvižný vozík se zpracuje podle našeho kvalitativního standardu 5 hvězd v našem centru pro použité vozíky, které jsme k tomuto účelu založili. Přitom dbáme zejména na dodržování aktuálních bezpečnostních norem a na otestování, opravu a popř. výměnu všech technických dílů. Zpracování našich použitých vysokozdvižných vozíků se provádí jednotným a pro všechny vozíky stejným způsobem v šesti krocích a podléhá nejpřísnějším kontrolám kvality během celého procesu.

Máte otázky?