+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
SAFEwalk_[MAM-49630] (1)

Unese podlaha Váš vozík?

Věděli jste, že při výběru vozíku není důležitá jen hmotnost nákladu? Je třeba také brát v potaz hmotnost samotného vozíku s ohledem na nosnost podlahy.

U vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků představuje vlastní hmotnost vozíku tzv. hmotnost naprázdno, to znamená bez břemene a bez řidiče.

VLIV VLASTNÍ HMOTNOSTI NA NOSNOST PODLAHY

Při výběru vozíku je třeba předem zohlednit nosnost podlahy. Zejména u vícepodlažních budov je nutné brát v potaz celkovou statiku budovy, zejména pokud se má vozík pohybovat v horních patrech. Pokud je na jednom místě v provozu více vozíků, zvyšuje se při jejich míjení zatížení podlahy. Nikdy nesmí dojít k překročení maximální přípustné nosnosti podlahy (kg/m²). Pokud máte ve Vašem provozu např. rampy, mobilní přejížděcí můstky či překryté kanály, je třeba zohlednit i jejich nosnost.

 • Příklad výpočtu: Údaj „2.000 kg/m²“ znamená, že maximální přípustné zatížení plochy 1 m² je 2.000 kg.

Jakmile je vozík zatížen nákladem, hovoříme o celkové hmotnosti vlastní hmotnost + hmotnost břemene.

Zátěž na podlahu vyvíjí nejen samotný vozík, ale i vibrace, např. při spouštění břemene nebo při brzdění. Pro tyto dynamické síly doporučuje VDI směrnice 2199 pro čelní vysokozdvižné vozíky použít faktor 1,4 (u retraku se uvažuje faktor 1,8).

Plošné zatížení

Zakrytá plocha se vypočítá z rozměrů vozíku a břemene: (délka vozíku + délka břemene) x největší šířka

Tyre

BODOVÉ ZATÍŽENÍ PODLAHY

Při pravidelném používání vozíků doporučujeme dbát na kvalitu podlahy. Kvůli povrchu podlahy je důležité brát ohled na bodové zatížení, tzv. specifický tlak kol. Specifický tlak kol působí prostřednictvím styčné plochy pneumatiky na podklad, který musí tento tlak absorbovat bez deformace. Tento parametr se udává v kg/cm².

Styčná plocha pneumatik se odvíjí od:

 • materiálu pneumatiky
 • vlastní hmotnosti vozíku
 • hmotnosti přepravovaného břemene
 • dynamickém vlivu při najíždění
 • projíždění zatáček a brzdění

U řady povrchů je třeba posuzovat bodové zatížení při práci s vozíky, aby nedošlo k jejich poškození:

 • dřevo
 • asfalt
 • PVC a vinyl
 • kachličky, obklady, keramika
 • beton

U těchto materiálů je nutná důkladná zkouška vhodnosti povrchu pro pojezd vozíků.

Máte otázky?