+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Jungheinrich ve firmě Keller&Kalmbach
Zvýšená kapacita skladu a vychystávání

Keller & Kalmbach

Keller & Kalmbach je jedním z předních poskytovatelů managementu C-dílů. V roce 2016 měla tato společnost, zaměstnávající 800 pracovníků, roční obrat 270 milionů euro, což byl skoro dvojnásobek oproti roku 2009, kdy byla dokončena první fáze stavby.

Vysoký stupeň komplexnosti plánování a montáže

Zaměření společnosti na management C-dílů pro průmyslové klienty je mimořádně náročným úkolem v oblasti logistiky. Finálním cílem je to, aby zákazníci měli své zboží včas, na správném místě a ve správném množství. K tomuto účelu je potřeba nové, moderní distribuční centrum.

Během první fáze stavby jsme se zaměřili na novou a daleko racionálnější strategii vychystávání objednávek. Rovněž jsme se zaměřili na ergonomii vychystávacích pracovišť, ale také na efektivitu procesu.

Již v první fázi stavby jsme zaznamenali úspěch, což hrálo důležitou roli pro růst společnosti. Až po pěti letech bylo potřeba rozšířit skladovací prostory, opět aniž by došlo k přerušení provozu. Za tímto účelem jsme rozšířili automatický paletový sklad, sklad drobných dílů a dopravníkovou technologii. Pro vychystávání objednávek byla zřízena speciální hala s vychystávacími pracovišti a paletizačním robotem. Jako generální dodavatel jsme odpovědní za plánování, projektovou konfiguraci a implementaci veškeré intralogistiky.

Dr. Ingomar Schubert
vedoucí řízení dodavatelského řetězce

„V původním plánu jsme nepočítali s uvedením do provozu krok za krokem. Ale umožňuje nám to využívat prostor skladu i před úplným uvedením do provozu.“

Nový centrální sklad s flexibilním použitím

Během první fáze stavby jsme rozdělili centrální sklad do čtyř oblastí, které bylo možno díky rozložení snadno rozšířit. K řízení těchto oblastí a pro komplexní procesy vychystávání je použit náš systém WMS. Vysoké míry flexibility bylo dosaženo použitím odpovídající dopravníkové technologie fungující na principu „zboží k osobě“.

V druhé fázi stavby jsme rozšířili výškový sklad o celkem pět uliček a na začátku roku 2016 byl také rozšířen sklad drobných dílů o dalších šest uliček. Zároveň byla zdvojnásobena celková kapacita manipulace s materiálem, a tedy také kapacita vychystávání. Software vypočítává vzorec pro paletizačního robota a systému WMS sděluje sekvenci, při které je potřeba vyskladnit vychystané kontejnery. Paletizační robot zajišťuje flexibilní vychystávání a je bez problémů schopen zvládnout i velké objednávky učiněné těsně předtím.

Jednoduchý proces

„V původním plánu jsme nepočítali s uvedením do provozu krok za krokem. Ale umožňuje nám to využívat prostor skladu i před úplným spuštěním. Po celou dobu jsme byli ohromeni spoluprací se společností Jungheinrich, která byla založena na důvěře. Dodrželi jsme plán a dokonce jsme se dostali pod navržený rozpočet. Jakékoliv budoucí rozšíření znovu velmi rádi zrealizujeme ve spolupráci se společností Jungheinrich,“ chválí Dr. Ingomar Schubert, vedoucí řízení dodávkového řetězce společnosti Keller & Kalmbach.

Máte otázky?