+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Tým Jungheinrich - Moosburg

Jungheinrich jako zaměstnavatel

Jako pracovníci můžete společnosti Jungheinrich důvěřovat. Základem naší spolupráce je podpora Vašich silných stránek.

Jako základ úspěšné spolupráce vidíme podporu silných stránek našich zaměstnanců. Klademe důraz na podnikovou kulturu orientovanou na dialog a zpětnou vazbu, ve které naši zaměstnanci mohou firmě Jungheinrich, jakožto zaměstnavateli, důvěřovat. Nepodporujeme však pouze naše zaměstnance, ale cítíme se zavázáni společenským hodnotám a chceme k nim aktivně přispívat.

Jungheinrich v praxi

Perspektivy Vaší kariéry

Úspěšně může náš podnik růst jen tehdy, mohou-li zaměstnanci dále rozvíjet své silné stránky a vést mezi sebou otevřený dialog.  V našem širokém programu zvyšování kvalifikace mají naši zaměstnanci možnost udržovat se odborně "up to date" a vytvářet tím důležitou základnu pro kariérní kroky v tuzemsku či v zahraničí.

Jelikož své vedoucí funkce obsazujeme s oblibou interně, podporujeme cíleně naše talenty. S přijetím do programů „JUMP" - programy řízení firmy Jungheinrich - dostávají účastníci zpětnou vazbu o svém působení a systematickém, obsáhlém, ale též individuálním rozvoji svého potenciálu. Tím společně utváříme kariéru účastníků JUMPu a dáváme svým talentům šanci na převzetí zodpovědnosti za jejich osobní cestu rozvoje.

Aby společnost Jungheinrich byla vnímána jako společnost mezinárodně otevřená, sázíme na užší spolupráci mezi našimi výrobními závody a společnostmi v celém světě. S naším programem „Going Global with Jungheinrich" podporujeme intenzivnější mezinárodní výměnu našich zaměstnanců. Prostřednictvím programu „best practice" si mohou naši zaměstnanci během krátké doby vybudovat v zahraničí svou síť a vyměňovat si vědomosti přes hranice zemí. S ochotou opustit na několik měsíců rodnou zem umožníme prostřednictvím „project acitivity" konkrétní projektový úkol.

Máte otázky?