+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
TQM - holding s.r.o.

Dlouholetá spolupráce se společností TQM - holding s.r.o.

Když se v opavské společnosti TQM - holding s.r.o. řekne Jungheinrich, všichni vědí, o koho jde. Firmy vzájemně spolupracují už od roku 2005, kdy společnost TQM - holding s.r.o. poprvé zřizovala své vlastní skladovací prostory a vybavovala je novými regály, skladovací a manipulační technikou. 

V té době společnost zajišťovala logistiku pro farmaceutický program a pro výrobce obalového materiálu. Výkonný ředitel společnosti TQM - holding s.r.o. Ing. Jiří Mainuš na tu dobu vzpomíná takto: Věděli jsme, že chceme vybudovat špičkové logistické centrum v nejvyšším standardu kvality té doby. Hledali jsme dodavatele vybavení, který by nám uměl zajistit vyvážení mezi cenou, kvalitou výrobku a službami spojenými s provozem techniky a zároveň by nám dodal technologie, díky kterým bude provoz logistického centra co nejvíce řízený a bezpečný. Jungheinrich to všechno splňoval. Byli pružní, uměli se orientovat v našich vnitřních systémech a činnostech a dokázali nám dodat komplexní balík produktů, které bylo možné v čase přizpůsobit vyvíjejícím se požadavkům našich zákazníků.“

TQM - holding s.r.o.

Od autobusové dopravy k logistice

TQM - holding s.r.o je česká dopravní společnost, která začala svou historii psát jako státní podnik ČSAD Opava se zaměřením na poskytování služeb v osobní autobusové dopravě a v nákladní dopravě. Po transformaci se společnost etablovala na soukromém trhu a v těchto činnostech pokračovala. Firemní portfolio doplnili komerční servisní činnosti pro nákladní vozidla, autobusy nebo osobní vozidla.

První kroky v oblasti logistiky začala společnost podnikat v roce 1995, kdy vybudovala v opavském regionu první celní sklad a zahájila provoz celních deklarací. Následovaly počátky řízeného skladování a logistiky v pronajatých skladových prostorech a od roku 1997 firma působí ve vlastních, několikrát rozšířených a zmodernizovaných skladovacích prostorech.

Poslední etapa rekonstrukce jejího logistického centra z roku 2011 rozšířila celkovou skladovací kapacitu na 19 000 m2 ve standardu A. Skladování od té doby probíhá ve 4 halách, které mají řízený teplotní režim a jsou opatřené protipožárním zabezpečením splňujícím požadavky skladování produktů farmaceutického průmyslu. Skladování je možné v regálovém uspořádání nebo na volné ploše, které umožňuje větší variabilitu především při sezónních produktech. Dominantní oblastí je B2B segment. Převažuje skladování obalového materiálu, obchodního zboží a skladování potravin.

TQM - holding s.r.o.

Dlouholetá spolupráce

Jungheinrich je pro TQM - holding s.r.o. výhradním obchodním partnerem pro regálové systémy, zakladače a pro skladovací a manipulační techniku od samého počátku podnikání v této oblasti. Z dlouhodobého hlediska je pro TQM - holding s.r.o. výhodné, že veškerá manipulační technika je jednotná. Pracovníci napříč logistickým centrem umí bezpečně obsluhovat všechna dostupná zařízení, oceňují jeho intuitivní ovládání, skvělou ergonomií a obratnost. Veškeré servisní požadavky jsou směřovány k jednomu konkrétnímu subjektu, který zná servisní historii, skladové postupy a využívanou technologii ve firmě.

Použité regálové systémy umožnily v co největší míře využít kapacitu logistického centra. Jejich konstrukce a výškové rozložení respektuje kapacitní možnosti budovy a současně umožňuje se variabilně přizpůsobit poptávce po sezónním skladování. 

David Kubiš
Regionální vedoucí pro logistické systémy Jungheinrich

„Se společností TQM spolupracujeme od jejich vstupu do oblasti logistiky a skladování. "

„Vždy je radost pracovat se zákazníkem, který má jasná očekávání, ale současně důvěřuje partnerům a nechá si představit naše řešení. Troufám si říci, že díky této oboustranné důvěře se již v počátcích podařilo v Opavě vybudovat špičkové logistické centrum, které použitými technologiemi a efektivitou procesů představuje ideální řešení pro poskytované služby,“ shrnuje dlouhodobou spolupráci David Kubiš, regionální vedoucí pro logistické systémy Jungheinrich.

Ing. Jiří Mainuš ml.
Ředitel logistiky TQM - holding s.r.o.

„Uplynulý rok byl z pohledu využití skladové kapacity logistického centra TQM extrémní.“

„Sezónnost logistických operací našich obchodních partnerů se turbulentně měnila a skladovací kapacity jsme v průběhu roku měli téměř pořád naplněné. I z toho důvodu jsme se rozhodli proměnit volnou skladovací plochu v jedné části logistického centra na regálový systém a navýšili jsme počet skladovacích míst v regálovém systému o více než 2,6 tis. EUR palet. Rozšíření se dotklo i navýšení počtu vlastní skladovací a manipulační techniky a obměny baterií stávající manipulační techniky“, říká Ing. Jiří Mainuš ml., ředitel logistiky TQM - holding s.r.o.

Máte otázky?