+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Jungheinrich Project planning tools_[MAM-51459]

Společnost Jungheinrich byla v roce 2020 úspěšná

I přes hospodářský pokles způsobený koronavirovou krizí dokázala společnost Jungheinrich uzavřít finanční rok 2020 s lepšími výsledky, než jaké byly původně očekávány na začátku pandemie. 

Všechny klíčové údaje jsou v horní polovině prognózovaných rozsahů, které byly v říjnu 2020 zvýšeny. Vývoj EBIT, EBT a EAT byl i přes mimořádné okolnosti uspokojivý.

  • Tržby i nové objednávky ve shodné výši 3,8 miliardy EUR  
  • EBIT 218 milionů EUR
  • Koronavirové odměny: poděkování zaměstnancům
  • Návrh na dividendu ve výši 0,43 EUR na preferovanou akcii
  • Prognóza tržeb, nových objednávek a EBIT pro rok 2021 je vyšší než pro předchozí rok

„Vezmeme-li v úvahu náročnější obecné a tržní podmínky zapříčiněné pandemií COVID-19, jsme s loňskými obchodními výsledky spokojeni. Díky včasným opatřením vedoucím ke snížení nákladů, zvýšení efektivnostizajištění likvidity se nám podařilo úspěšně omezit negativní dopad pandemie na naše obchodní aktivity. Za dosažení takového výsledku v roce, ve kterém došlo k největší zdravotní a ekonomické krizi od druhé světové války, vděčíme našim zaměstnancům a jejich mimořádnému nasazení,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Jungheinrich, Dr. Lars Brzoska.

V tržním prostředí, do značné míry daném pandemií COVID-19, dosáhly tržby za finanční rok 2020 hodnoty 3,81 miliardy EUR (předchozí rok: 4,07 miliardy EUR). Hodnota přijatých objednávek, která zahrnuje prodej nových vozíků, krátkodobý pronájem, prodej použitých vozíků a poprodejní služby, dosáhla v roce 2020 díky silnému poslednímu čtvrtletí 3,78 miliardy EUR (předchozí rok: 3,92 miliardy EUR). Obě hodnoty tak mírně překročily prognózy, které byly v říjnu 2020 navýšeny.

Hodnota EBIT dosáhla 218 milionů EUR (předchozí rok: 263 milionů EUR), horní poloviny prognózovaného rozsahu, a vedla tak k hodnotě EBIT ROS ve výši 5,7 procenta (předchozí rok: 6,4 procenta). Zisk EAT dosáhl 151 milionů EUR (předchozí rok: 177 milionů EUR). Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 551 milionů EUR výrazně překročily výsledek v předchozím roce (345 milionů EUR).

„Zejména v době hospodářských problémů je obzvláště důležitá silná bilance a solidní likvidita, aby bylo možné provést všechna nezbytná strategická opatření a zaručit finanční nezávislost skupiny,“ vysvětluje Dr. Volker Hues, člen představenstva odpovědný za úsek financí.

Představenstvo společnosti Jungheinrich AG navrhuje dividendu ve výši 0,41 EUR (předchozí rok: 0,46 EUR) na kmenovou akcii a 0,43 EUR (předchozí rok: 0,48 EUR) na preferovanou akcii. Výsledkem tohoto návrhu dividendy bude celková výplata 43 milionů EUR (předchozí rok: 48 milionů EUR). „Jsme rádi, že i v tomto náročném roce můžeme dodržovat naši zásadu neustálého vyplácení dividend. Dlouhodobé podílení se akcionářů na úspěchu společnosti je pro nás důležité,“ říká Dr. Hues.

Rousky

Úspěšné řízení v době koronavirové krize

Na samém počátku koronavirové krize společnost Jungheinrich okamžitě vytvořila centrální krizový tým a zřídila ve svých organizačních jednotkách a továrnách další místní krizové týmy, aby bylo možné včas identifikovat nadcházející rizika a minimalizovat jejich dopad prostřednictvím včasných, vhodných a koordinovaných opatření.

Hlavní prioritou byla ochrana zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů. Jen za tímto účelem společnost Jungheinrich v roce 2020 pořídila více než 215 000 roušek a více než 20 000 litrů dezinfekčních prostředků. Současně byla přijata rozsáhlá preventivní opatření k minimalizaci dopadů pandemie na dodavatelské řetězce a výrobu. Místní jednotky po celém světě úzce komunikují s příslušnými orgány a pokračují v zavádění vhodných opatření, aby byl Jungheinrich schopný dodávat své produkty a služby. Díky tomu je možné spolehlivě poskytovat služby zákazníkům po celou dobu krize. Krátkodobé úvazky byly v roce 2020 zavedeny pouze na několika místech a v omezené míře.

Dr. Lars Brzoska
předseda představenstva společnosti Jungheinrich

„Díky velkému nasazení našich zaměstnanců se naši zákazníci vždy mohli na společnost Jungheinrich spolehnout. Naši kolegové se stali našimi „žlutými" hrdiny."

Společnost Jungheinrich je na tento tým hrdá a je si jistá, že bude i nadále zvládat všechny nadcházející výzvy a v budoucnu dosahovat ještě větších úspěchů,“ říká Dr. Brzoska.

Jako poděkování všem zaměstnancům za mimořádné pracovní nasazení a jako uznání nadměrné zátěže způsobené touto krizí vyplatila společnost Jungheinrich svým zaměstnancům na konci roku zvláštní odměny v celkové výši 13,5 milionu EUR.

Prognóza a výhled pro rok 2021

Vzhledem k pozitivnímu vývoji trhu v posledních měsících a předpokládanému letošnímu 5,5% růstu globální ekonomiky (na základě prognózy MMF) očekává Jungheinrich, že v roce 2021 bude růst globálního trhu s manipulační technikou pokračovat ve středně vysokém až vysokém jednociferném procentním rozsahu. Pro svůj hlavní evropský trh očekává zvýšení tržního objemu ve středním jednociferném procentním rozsahu.

S přihlédnutím k tomuto ekonomickému a průmyslovému výhledu očekává Jungheinrich v roce 2021 cílový rozsah tržeb skupiny od 3,9 do 4,1 miliardy EUR. Předpoklad je, že přijaté objednávky se také budou pohybovat v rozsahu 3,9 až 4,1 miliardy EUR. Hodnota EBIT by měla v současném finančním roce dosáhnout 260 až 310 milionů EUR.

Pokud jde o vývoj materiálových nákladů, společnost Jungheinrich očekává, že ceny v souladu s celkovým hospodářským oživením znatelně vzrostou. V zájmu zajištění finanční nezávislosti a udržení přiměřené finanční rezervy bude Jungheinrich nadále udržovat vysokou úroveň likvidity. Skupina usiluje o to, aby čistý kredit na konci roku 2021 výrazně překročil 200 milionů EUR.

Všechny prognózované hodnoty se vztahují k organickému růstu. I přes zahájení očkovacích kampaní přetrvává nejistota ohledně dalšího šíření koronaviru a souvisejícího dopadu na spotřebitelskou poptávku a dodavatelské řetězce. Prognóza vychází z předpokladu, že pandemie COVID-19 nepovede v průběhu roku k rozsáhlejším omezujícím opatřením než v roce 2020, nebo dokonce k uzavírání továren, a že nedojde k narušení dodavatelských řetězců. Opatření k zajištění schopnosti dodávat naše produkty a služby budou pokračovat.

„Krizový rok 2020 byl pro nás všechny mimořádnou zkouškou – pracovně i soukromě. Tuto zkoušku jsme díky naší silné pozici úspěšně složili. Dokázali jsme, jak odolná společnost Jungheinrich je, a jak se dokáže vypořádat s krizí. I když tento rok přináší v souvislosti s koronavirem další nejistotu, udržujeme si z důvodu očekávaného pozitivního vývoje trhu optimistický přístup. Soustředíme se na náš ziskový růst, zvyšování efektivnosti a úspěšnou implementaci naší strategie,“ říká Dr. Brzoska.

Máte otázky?