+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
finance

Vliv daňového balíčku na pořízení manipulační techniky

V návaznosti na schválený zákon č. 609/2020 Sb. účinný od 1. ledna 2021 bychom Vás rádi informovali o jeho pozitivních důsledcích souvisejících s nákupem manipulační techniky. Jedná se o rychlejší odpisy a možnost jednorázově odepsat dražší majetek.

Daňový balíček 2021

Pojďme se nyní podrobněji podívat na změny, které daňový balíček přináší.

Hranice pro jednorázový odpis majetku se zvýšila

Dosavadní hranice 40.000 Kč pro zařazení do hmotného majetku s povinností následného odepisování se nově zvyšuje na 80.000 Kč. Do této hodnoty lze tedy náklad na pořízení zaúčtovat jednorázově do daňových nákladů (v případě, že to vnitřní účetní směrnice příslušné firmy dovolují).

Financial report

Dočasné zrychlení odpisů

Manipulační technika spadá do 2. odpisové skupiny. To znamená, že vozíky, které překračují výše uvedenou hranici 80.000 Kč, je potřeba do hmotného majetku zařadit. Nově je dočasně možné použít rychlejší mimořádný odpis:

  • Místo 5 letého je možné využít 2 letý
  • Odpis prvních 12 měsíců = 60 % vstupní ceny,
  • Druhých dvanáct měsíců = 40 % vstupní ceny
  • Tyto odpisy musí být účtovány jako měsíční a nelze je přerušit
  • Možnost je časově omezená – lze použít pouze pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 (lze tedy použít i zpětně)
  • Tyto mimořádné odpisy může uplatnit pouze první majitel – netýká se to použitých strojů

Jak vypadá odpis ručně vedeného vysokozdvižného vozíku EJC?

Ukažme si to na konkrétních příkladech. Podívejte se, jak nyní vypadá odpis ručně vedeného vysokozdvižného vozíku EJC, jehož pořizovací cena je 199.379. Kč.

Rok

Roční odpis

Zůstatková cena

Oprávky celkem

2021

119.627 Kč

79.752 Kč

119.627 Kč

2022

79.752 Kč

0 Kč

199.379 Kč

Daňová úspora v roce 2021 tak činí 22.729 Kč (oproti 5letému odpisu, kdy by to činilo jen 4.167 Kč).

Máte otázky?