Stage Autonomní systémy bez řidiče

Automatické vozíky

Automatické vozíky (AGV) jsou srdcem automatizovaného skladu a jsou řízeny inteligentním softwarem. Díky speciálním komponentám můžeme naše ověřené standardní vozíky automatizovat a individuálně je upravit v souladu s Vašimi požadavky.

Plně automatické provedení, preciznost, spolehlivost a bezpečnost procesu

Content Autonomní systémy bez řidiče (2)


Přehled výhod

Bez řidiče a přesto bezpečně

Řada bezpečnostních senzorů chrání člověka, náklad a stroje. Automatické vozíky (AGV) jezdí pouze na Vámi zadaných trasách. Přesto ale mohou nastat situace, ve kterých pracovník neočekávaně překříží jízdní dráhu. V takovém případě zajistí bezpečnostní systém s certifikací CE okamžité zabrzdění. Důležitou součástí systému jsou senzory k ochraně osob, které mají výstražné a ochranné pole, které trvale snímá bezprostřední dráhu jízdy systému AGV. Pokud do výstražného pole vstoupí osoba, vozík okamžitě zpomalí. Pokud osoba zůstane stát, brzdí vozík až do úplného zastavení. Současně s tím je řídicímu stanovišti odeslán signál, který indikuje zablokování zařízení.

Content FTS Image Rychle a bezpečně

Ve všech systémech AGV je standardně instalován skener osob ve směru jízdy. V závislosti na rychlosti pojezdu jsou upraveny bezpečnostní snímané prostory. To znamená, že čím rychleji se vozík pohybuje, tím širší prostor ve svém okolí skenuje a tím více se zvětšuje výstražný a ochranný prostor.

Content autonomní systémy bez řidiče obrázek 2 Bezpečnost bez ohledu na směr jízdy

Automatické vozíky detekují i objekty, které jsou po stranách jízdní dráhy. Boční laserové skenery tyto objekty předem identifikují. Kromě toho tyto systémy také slouží jako další zabezpečení při jízdě zatáčkami. Senzory přitom za jízdy identifikují objekty, které mohou při průjezdu zatáčkou narušovat dráhu vozíku. Pokud je taková překážka detekována, systém zajistí bezdotykové zastavení vozíku.

Content autonomní systémy bez řidiče Bezpečnost Plus / on top

Další bezpečnost využitím senzorové mřížky. Smyslem senzorové mřížky je detekovat objekty pod a nad úrovní detekce senzoru k ochraně osob a předejít tak kolizi s těmito objekty. Systém může rozpoznat například palety a materiál, který příliš vyčnívá z regálu. Senzorová mřížka nefunguje pouze při rovné jízdě, ale preventivně „nahlédne“ i do zatáčky.

Úspěšná automatizace v oblasti intralogistiky

Content autonomní systémy bez řidiče 11

Přestavby skladu jsou zastaralým řešením

Zavedení automatických systémů vyžaduje za běžných okolností značnou přípravu ze strany zákazníka a je často spojeno s nepříjemnými omezeními provozu. Abychom tomu zabránili, jsou naše automatické vozíky před dodáním připraveny k okamžitému použití a je provedena důkladná kontrola jejich hardwaru a softwaru. Tím můžeme minimalizovat náročnost přizpůsobování během fáze implementace i případné odstávky ve Vašem skladu nebo ve výrobním prostředí. Přímo na místě je systém AGV snadno připojen pomocí logistického rozhraní k hostitelskému systému zákazníka. Jedná se o námi vyvinutý software, tzv. „Plug-in“, který je úspěšně používán již ve více než 100 zákaznických systémech. Díky tomuto kvalitnímu standardizovanému hardwaru a softwaru jsme schopni zprovoznit Váš systém AGV efektivně a šetrně ke zdrojům.

Content Autonomní systémy bez řidiče (1)
Content autonomní systémy bez řidiče 1

Jednota funkce a designu

Usilujete o optimalizaci Vašich procesů zásobování a výroby bez dodatečných nákladů? S našimi systémy AGV to je snadné. Plně automaticky převezmou Vaše rutinní úkoly.

Systém AGV v praxi

Použitím laserové navigace optimalizujete přepravu, odlehčíte svým zaměstnancům a zvýšíte efektivitu a spolehlivost 24 hodin denně. Snadnou integrací do stávající infrastruktury mají modely AGV flexibilní využití. Udělejte si obrázek sami a zažijte naše systémy AGV v akci.

Vše od jediného dodavatele

Není podstatné, zda jste právě ve fázi plánování nebo realizace projektu, ve společnosti Jungheinrich se Vám bude vždy věnovat kontaktní osoba, která Vám pomůže s řešením Vašich otázek. O implementaci autonomních systémů se postarají odborníci přímo na místě.


Kontakt

single bay racking_[MAM-45202]

REGÁLY A LOGISTICKÉ SYSTÉMY

E-mail: system@jungheinrich.cz

Telefon

+420 313 333 214

Kontaktujte nás

Máte otázky?