+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Automatické vozíky

Automatické vozíky

Automatické vozíky (AGV) jsou srdcem automatizovaného skladu a jsou řízeny inteligentním softwarem. Díky speciálním komponentám můžeme naše ověřené sériové vozíky automatizovat a individuálně je upravit v souladu s Vašimi požadavky.

arcule

Začněte s automatizací ihned

Automatické mobilní roboty (AMR) se volně pohybují ve vymezeném prostoru, vyhýbají se překážkám a orientují se při vyzvedávání nosiče nákladu podle jeho polohy a nastavení. Proč tedy nezvýšit efektivitu svého skladu pomocí všestranných robotů arculee.

Automatické vozíky Jungheinrich jako základ konkurenceschopnosti a efektivity procesů.

Plně automatické provedení, preciznost, spolehlivost a bezpečnost procesu

Automatické vozíky v praxi


Podívejte se, jak automatický vozík ERC 215a pomáhá zefektivnit logistické operace ve společnosti FOXCONN:

Podívejte se, jak funguje náš automatický VNA sklad ve firmě MODEL OBALY a.s.:

Podívejte se, co vše naše automatické vozíky umí:

Přehled výhod

S automatickými vozíky AGV zvýšíte bezpečnost ve Vašem skladu!

Bez řidiče a přesto bezpečně

Řada bezpečnostních senzorů chrání člověka, náklad a stroje. Automatické vozíky (AGV) jezdí pouze na Vámi zadaných trasách. Přesto ale mohou nastat situace, ve kterých pracovník neočekávaně překříží jízdní dráhu. V takovém případě zajistí bezpečnostní systém s certifikací CE okamžité zabrzdění. Důležitou součástí systému jsou senzory k ochraně osob, které mají výstražné a ochranné pole, které trvale snímá bezprostřední dráhu jízdy systému AGV. Pokud do výstražného pole vstoupí osoba, vozík okamžitě zpomalí. Pokud osoba zůstane stát, brzdí vozík až do úplného zastavení. Současně s tím je řídicímu stanovišti odeslán signál, který indikuje zablokování zařízení.

Automatické vozíky Rychle a bezpečně

Ve všech systémech AGV je standardně instalován skener osob ve směru jízdy. V závislosti na rychlosti pojezdu jsou upraveny bezpečnostní snímané prostory. To znamená, že čím rychleji se vozík pohybuje, tím širší prostor ve svém okolí skenuje a tím více se zvětšuje výstražný a ochranný prostor.Automatické vozíky AGV Bezpečnost bez ohledu na směr jízdy

Automatické vozíky detekují i objekty, které jsou po stranách jízdní dráhy. Boční laserové skenery tyto objekty předem identifikují. Kromě toho tyto systémy také slouží jako další zabezpečení při jízdě zatáčkami. Senzory přitom za jízdy identifikují objekty, které mohou při průjezdu zatáčkou narušovat dráhu vozíku. Pokud je taková překážka detekována, systém zajistí bezdotykové zastavení vozíku.Automatické vozíky Bezpečnost Plus / On top

Další bezpečnost využitím senzorové mřížky. Smyslem senzorové mřížky je detekovat objekty pod a nad úrovní detekce senzoru k ochraně osob a předejít tak kolizi s těmito objekty. Systém může rozpoznat například palety a materiál, který příliš vyčnívá z regálu. Senzorová mřížka nefunguje pouze při rovné jízdě, ale preventivně „nahlédne“ i do zatáčky.


Úspěšná automatizace v oblasti intralogistiky

Automatické vozíky AGV


Přestavby skladu jsou zastaralým řešením

Zavedení automatických systémů vyžaduje za běžných okolností značnou přípravu ze strany zákazníka a je často spojeno s nepříjemnými omezeními provozu. Abychom tomu zabránili, jsou naše automatické vozíky před dodáním připraveny k okamžitému použití a je provedena důkladná kontrola jejich hardwaru a softwaru. Tím můžeme minimalizovat náročnost přizpůsobování během fáze implementace i případné odstávky ve Vašem skladu nebo ve výrobním prostředí. Přímo na místě je systém AGV snadno připojen pomocí logistického rozhraní k hostitelskému systému zákazníka. Jedná se o námi vyvinutý software, tzv. „Plug-in“, který je úspěšně používán již ve více než 100 zákaznických systémech. Díky tomuto kvalitnímu standardizovanému hardwaru a softwaru jsme schopni zprovoznit Váš systém AGV efektivně a šetrně ke zdrojům.

Automatizace - nabídka vozíků
Logistik Interface

Jednota funkce a designu

Usilujete o optimalizaci Vašich procesů zásobování a výroby bez dodatečných nákladů? S našimi systémy AGV to je snadné. Plně automaticky převezmou Vaše rutinní úkoly.

Systém AGV v praxi

Použitím laserové navigace optimalizujete přepravu, odlehčíte svým zaměstnancům a zvýšíte efektivitu a spolehlivost 24 hodin denně. Snadnou integrací do stávající infrastruktury mají modely AGV flexibilní využití. Udělejte si obrázek sami a zažijte naše systémy AGV v akci.

Vše od jediného dodavatele

Není podstatné, zda jste právě ve fázi plánování nebo realizace projektu, ve společnosti Jungheinrich se Vám bude vždy věnovat kontaktní osoba, která Vám pomůže s řešením Vašich otázek. O implementaci autonomních systémů se postarají odborníci přímo na místě.

Regály

REGÁLY A LOGISTICKÉ SYSTÉMY

E-mail: system@jungheinrich.cz

Kontaktujte nás

Máte otázky?