+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
EMC

Jak vypočítat zbytkovou nosnost vozíku a jezdit bezpečně?

Spolehlivý dodavatel Vám dokáže vypočítat zbytkovou nosnost. I tak se ale během provozu vozíku můžete dostat do situace, kdy manipulujete neobvyklé břemeno a je tak dobré znát princip výpočtu, co zbytkovou nosnost ovlivňuje a jak se vyznat v diagramech na Vašem vozíku.

Výpočet zbytkové nosnosti v diagramu těžiště-břemeno

Rozhodující vliv na nosnost vozíků má výška zdvihu. Tak jsou ve směrnici 86/663 EHS určeny normované výšky zdvihu, do kterých musí vozík zvednout břemeno o hmotnosti své jmenovité nosnosti, aniž by to ovlivnilo jeho stabilitu:

 • 2.500 mm pro ručně vedené vysokozdvižné vozíky s maximální šířkou přes vidle 690 mm
 • 3.300 mm pro ostatní vysokozdvižné vozíky

Na každém vozíku před přední nápravou nebo na přídavných zařízeních je umístěn štítek s diagramem nosnost-těžiště – zpravidla v zorném poli obsluhy a v blízkosti typového štítku. Zde si přečtěte těžiště břemene a zbytkovou nosnost, abyste při překládce správně odhadli působení páky. V diagramu se vychází z čelního nebo ručně vedeného vysokozdvižného vozíku se sériovými vidlemi, u kterého leží těžiště břemene uprostřed vozíku. V diagramu nosnosti si můžete přečíst vzorec pro maximální jmenovitou nosnost:

 • Hmotnost břemene (kg) a normovaný odstup těžiště břemene od paty vidlí (mm) – se zohledněním normované výšky zdvihu (mm)

V praxi se často liší nosnost naloženého vozíku (tedy včetně naloženého břemene) od jmenovité nosnosti; potom hovoříme o zbytkové nosnosti. Zbytková nosnost je zbývající nosnost na základě omezení nosnosti vzhledem ke jmenovité nosnosti. Jmenovitá nosnost se určuje při definovaném zdvihu a stanoveném odstupu těžiště břemene.

 • Větší odstup těžiště břemene vede ovšem k omezení jmenovité nosnosti.
 • Při použití přídavných zařízení se zpravidla mění také odstup těžiště břemene, navíc hmotnost přídavného nařízení sníží jmenovitou nosnost.
 • Omezení nosnosti vznikají také při větších výškách zdvihu na základě prohnutí zdvihového zařízení, resp. větší páky ramene břemene.

Jedním pohledem na diagram nosnosti můžete zjistit, do jaké výšky je možné určité přepravované zboží bezpečně zvednout. Nosnost vysokozdvižného vozíku přitom závisí na jeho vlastní hmotnosti: Čím těžší je vozík, tím větší má nosnost. Výjimky mohou vzniknout na základě následujících bodů:

 • jinak normovaná výška zdvihu
 • zvláštní tvar zdvihového zařízení
 • jinak normované těžiště břemene
 • odnímatelná přídavná zařízení

Pro praxi: čtení diagramu nosnosti

Pro zamezení nehod a poškození zboží je v běžném provozu nejdůležitější, abyste správné porozuměli a interpretovali diagram nosnosti vozíku. Obvykle má diagram tři osy: Vpravo najdete možné mezní zatížení vzestupně v kilogramech a na levé straně údaje o výšce zdvihu v milimetrech. Dolní osa zobrazuje vzestupně zleva doprava přípustné odstupy těžiště břemene.

Diagram nosnosti vozíku

Na základě tohoto trojitého dělení je možné pomocí dvou známých veličin zjistit tu třetí. Můžete např. zjistit, do jaké výšky můžete bezpečně zvednout zboží, když znáte jeho hmotnost a těžiště. Ale stejně dobře můžete také vycházet z určité výšky regálu a zjistit z diagramu maximální zbytkovou nosnost vozíku nebo vhodné těžiště břemene.

Příslušnou hodnotu zjistíte docela snadno: Najděte si místo, kde se v souřadnicovém systému setkávají hodnoty mezního zatížení a těžiště břemene a sledujte šikmo klesající přímku, abyste odečetli přípustnou výšku zdvihu. Současně můžete také zjistit, jakým břemenem můžete vozík maximálně zatížit při určitém těžišti břemene a potřebné výšce zdvihu

U vozíků, jejichž jmenovitá nosnost se nemění s výškou zdvihu, ale výhradně v závislosti na odstupu těžiště břemene, se používá tento zjednodušený diagram nosnosti:

Diagram nosnosti vozíku

Když čtete diagram nosnosti, musíte si vždy uvědomit, že údaje platí jen při použití v běžných podmínkách ve skladu: Nerovné podlahy, nerovnoměrně naložené palety nebo pojezd se zvednutým břemenem výrazně ovlivní nosnost a přepravní bezpečnost vozíku, takže nosnost se v těchto výjimečných situacích musí vypočítat zvlášť.

Příklad použití

V následujícím příkladu si ukážeme, jak se diagram nosnosti používá v praxi. Jako vzorové břemeno použijeme paletované kartony stejné velikosti a hmotnosti:

 • Výška břemene: 800 mm
 • Délka břemene: 1.150 mm
 • Vzdálenosti mezi těžištěm břemene a prostředkem pro uchopení břemene: 400 mm vertikálně, 575 mm horizontálně

Diagram nosnosti vozíku

Uvědomte si:

 • U břemen s rovnoměrným rozložením hmotnosti leží těžiště břemene v geometrickém objemovém středu.
 • U hranatých břemen s rovnoměrným rozložením hmotnosti v celém objemu leží těžiště uprostřed v polovině délky, výšky a šířky břemene.

Diagram nosnosti vozíku

Přídavné zařízení vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků

Pokud se musí na vozík upevnit tzv. přídavná zařízení, změní se zvýšením vlastní hmotnosti vozíku a odstupu těžiště břemene jmenovitá nosnost. Například při použití prodloužených vidlí se sníží zbytková nosnost i bez naložení břemene. Při použití dalšího příslušenství jako jsou např. pracovní plošiny, vyklápěcí zásobníky nebo jeřábové výložníky, se sníží skutečná nosnost výrazným způsobem.

Pokud je vozík vybaven odnímatelným přídavným zařízením už od výrobce, musí mít tyto díly jasné označení pro příslušnou nosnost týkající se výšky a odstupu břemene.

Máte otázky?