Politika společnosti

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

politika společnosti Jungheinrich

 

Společnost Jungheinrich se v každé situaci a okamžiku snaží zohledňovat všechny aspekty správného řízení společnosti. Využívá všechny dostupné prostředky, jak finanční, personální, tak technické i technologické k dosahování co nejlepších výsledků a pozice na trhu. Aby tento požadavek mohla plnit, využívá velké množství směrnic, procesů, dokumentů, formálních i neformálních porad a intenzivní komunikace se zákazníky, zaměstnanci ale i dodavateli. Společnost dbá neustálé kontroly a efektivnosti systému, stanovuje nápravná opatření vedoucí k pozitivním změnám. Společnost efektivně plánuje s cílem předcházení chyb a minimalizace nákladů i dopadů na životní prostředí. Politika společnosti je naplňována konkrétními cíli.

Zásady politiky IMS společnosti

1. Závazek vedení firmy

 • Vedení firmy se zavazuje zajistit podmínky a prostředky pro uskutečňování, udržování a neustálé zlepšování systému kvality zajištěním personálních, ekonomických i ekologických podmínek a zdrojů vedoucích k trvalému rozvoji firmy, její ziskovosti a efektivnímu plnění požadavků zákazníků. 
 • Vedení firmy se zavazuje k ochraně životního prostředí a prevenci znečištění. Vedení firmy zajišťuje podmínky a prostředky pro uskutečňování, udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevence znečištění.
 • Vedení firmy se zavazuje stanovit, udržovat, kontrolovat a zlepšovat rámec pro nastavení kvality a ochrany životního prostředí a rámec pro stanovení environmentálních aspektů. Základní rámec je stanoven pomocí procesů a směrnic společnosti, které se řídí pravidly vycházejícími z "Poslání firmy Jungheinrich (ČR) s.r.o.", které je vzorem pro jednání všech zaměstnanců
 • Vedení firmy se zavazuje k plnění závazných povinností, tj. zákonných, normativních a ostatních povinností.

2. Zaměření na zákazníka

Hlavním cílem společnosti Jungheinrich je:

 • aby výrobky a služby, které poskytuje:
  - splňovaly všechny požadavky a přání zákazníků na kvalitu, ekonomiku provozu i ekologii
  - splňovaly všechny obecně platné předpisy a normy 
 • aby byla dlouhodobým a spolehlivým partnerem pracujícím pro svého zákazníka 
 • aby zvyšovala neustále kvalitu dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

3. Poskytování zdrojů v požadované kvalitě a množství

 • Vedení firmy Jungheinrich se zavazuje poskytovat zdroje potřebné k uskutečňování, udržování a zvyšování kvality a ochrany životního prostředí. Těmito zdroji se především rozumí lidské zdroje, infrastruktura a finanční prostředky.

4. Zaměření na ochranu životního prostředí

Společnost Jungheinrich v rámci plánování a uskutečňování všech činností souvisejících s ochranou životního prostředí dbá především:

 • na třídění odpadů a jejich ekologickou likvidaci a to ne jen odpadů produkovaných na jednotlivých pobočkách firmy ale též odpadů vznikajících při servisu vozíků u zákazníků (např. Centrální ekologická likvidace chemických látek, olejů. Používání vratných obalů. Apod.)
 • na ekologickou likvidaci vozíků a vyřazených náhradních díků  (vozíky ze všech poboček jsou centrálně ekologicky likvidovány  pobočkou JH v Německu)
 • na prevenci znečišťování nejen okolí firmy, ale i při působení svých zaměstnanců u zákazníků (odvoz obalů, vyřazených náhradních dílů a zajištění vyčištění prostoru po opravě či revizi vozíků)
 •  na šetrné zacházení se zdroji a snižování výdajů na energie. viz. environmentální profil společnosti (dostupný na vyžádání na info(at)jungheinrich.cz)
 • na prodej výrobků ekologicky šetrných k životnímu prostředí (např. ekoligické elektrické vozíky vhodné do vnitřních i venkovních prostro,  lithium iontové baterie, bezúdržbové baterie, )
 •  zavádění procesů snižujících ekologické zatížení (např. elektronické odesílání faktur a objednávek, elektronické přijímání a zpracování došlých faktur, atd.)
  •  

   

5. Zaměření na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Vedení společnosti dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen svých zaměstnanců, ale i zaměstnanců svých zákazníků:

 • důsledným dodržováním bezpečnostních pokynů stanovených společností 
 • řádným školením všech osob
 • důslednou kontrolou dodržování bezpečnostních opatření.
Online dotaz

Kontaktujte nás

Máte dotaz k našim produktům nebo
službám? Zašlete nám svůj dotaz!
Dále

Newsletter přihlášení
Profishop aanbiedingen
 • EJC-M: Ideální pomocník!

  Nakupujte zde:

  cena od 93 400 Kč! Navštívit E-SHOP

 • Elektrické nízkozdvižné vozíky
  STOP ZBYTEČNÉ DŘINĚ
  STOP ZBYTEČNÉ DŘINĚ

  V nabídce různé druhy

  Cena od 59 900 Kč Navštívit E-SHOP