AGV nízkozdvižný vozík ERE 225a

Bezpilotní přepravní systém - nízkozdvižný vozík vedený ojí (2.500 kg)

!!!Automatisch, zuverlässig und prozesssicher!!!

Obrázek zvětšíte kurzorem myši

Zaslat online poptávku

Základní vlastnosti

Zdvih (standardní zdvihové zařízení)
od 122 do 122 mm
Nosnost / náklad
od 2,50 do 2,50 t
 • Optimalizované trasy
 • Krátká doba návratnosti
 • Přizpůsobení specifikám projektu díky možnosti využití volitelného vybavení
 • Používání stávajících tras
 • Vysoká nosnost

Zobrazit další vlastnosti

Další vlastnosti

Vozík ERE 225a představuje bezpilotní přepravní systém, jehož základem je sériový nízkozdvižný vozík. Osvědčená technika se zde skloubí s přesnou navigační technikou a bezpečnostními komponenty. Tím je dosaženo maximální spolehlivosti a bezpečnosti. ERE 225a lze použít ve smíšeném provozu s běžnými vozíky a chodci. Ať už jde o integraci do stávajících továrních struktur nebo o novostavbu – vozík ERE 225a je perfektní volba ke zvýšení efektivity vašich přepravních procesů. Díky vysoké nosnosti v kombinaci s variabilními délkami vidlí lze vozík ERE 225a používat pro přepravu většího počtu palet.
Navigace bezpilotního přepravního systému Jungheinrich nevyžaduje žádné úpravy podlahy. Navigace probíhá prostřednictvím navigačnímu systému založeného na laserové technice. Pro tento systém se instalují reflektory na objekty na trase, jako například na regály, sloupy nebo stěny, nebo se používají přirozené orientační body.
Bezpilotní přepravní systém lze bezproblémově integrovat do stávající IT a softwarové infrastruktury. Napojení na host systém jako např. Jungheinrich Warehouse Management System či jiné WMS/ERP systémy je díky našemu rozhraní Jungheinrich Logistik-Interface bezproblémové. Bezpilotní přepravní systém v podobě ERE 225a lze ale využít i jako stand alone řešení, tzn. bez napojení na další systémy.
Modulární konstrukce systému umožňuje realizovat procesy podle zákaznických specifik a reagovat rychle a flexibilně na procesní změny. To vytváří solidní základ pro použití bezpilotního přepravního systému dle vašich speciálních požadavků.

Přehled výhod

 • Vyspělý standardní vozík jako základ
 • Jednoduchá integrace do stávajících systémů
 • Přesná navigace
 • Řada dalších možností použití
 • Bezpečnostní systém
 • Všechno pod kontrolou – z řídicího stanoviště bezpilotního přepravního systému
 • Přeprava jedné nebo více palet
 • Lithium-iontová technologie

Zobrazit detaily výhod

Detaily výhod

Vyspělý standardní vozík jako základ

Základ vozíku ERE 225a tvoří dlouhodobě osvědčený elektrický nízkozdvižný vozík s ojí, v kombinaci s příslušnou bezpečnostní technikou a komponenty automatizace a navigace. Standardní obslužné prvky sériového vozíku zaručují snadnou ruční obsluhu. Vozík ERE 225a nabízí vedle spolehlivosti a efektivity i další výhody standardního vozíku:

 • Technika střídavého proudu.
 • Vysoká nosnost (až 2,5 t).
 • Robustní provedení.
 • Variabilní délka vidlí
Bezpečnostní systém

ERE 225a je sériově vybaven skenerem systému ochrany osob ve směru pohonu. Tento senzor skenuje před automatizovaným vozíkem překážky na trase v závislosti na rychlosti. Pokud je na trase překážka, bezpilotní přepravní systém spolehlivě zastaví. Při jízdě do zatáčky skenují senzory zatáčku a detekují případné překážky v zatáčce. Sériový bezpečnostní systém doplňují postranní snímače, sloužící k zajištění bočních stran vozíku, a tlačítka hlavních vypínačů.

Jednoduchá integrace do stávajících systémů

Bezpilotní přepravní systém lze jednoduše napojit na vaši stávající síťovou infrastrukturu. Pro komunikaci s vozíkem ERE 225a se upřednostňuje používat stávající WiFi infrastrukturu. Pokud chcete využívat stávající host systém jako např. Jungheinrich Warehouse Management System nebo jiný WMS/ERP systém, lze na něj bezpilotní přepravní systém napojit prostřednictvím rozhraní Jungheinrich Logistik-Interface.

Všechno pod kontrolou – z řídicího stanoviště bezpilotního přepravního systému

V grafické vizualizaci na řídicím stanovišti se zobrazují všechny informace týkající se automatizovaných vozíků:

 • Rychlý přehled o stavu bezpilotního přepravního systému.
 • Je možné zadávat prioritní úkoly a zpracovávat je v příslušném pořadí.
 • Vedle toho lze také pro daný systém implementovat a aktivovat funkce podle specifických projektových požadavků.
Přesná navigace

Na základě maximální přesnosti lze vozíky i břemena polohovat na určených stanicích na milimetry přesně.
Pro ERE 225a lze v případě potřeby – tak jako i pro jiné typy bezpilotních přepravních systémů – využívat různé druhy hybridní navigace. Tyto hybridní navigace jsou koncipované podle projektových specifik a specifik okolí.

Přeprava jedné nebo více palet

Přepravovat lze vysoká břemena s maximální hmotností 2,5 t. Vozík ERE 225a je navíc možné vybavit dlouhými vidlemi pro přepravu více palet.

Řada dalších možností použití

Pro ERE 225a existuje celá řada volitelných vybavení, která lze realizovat podle projektových specifik:

 • Kontaktní nabíjecí desky na bezpilotním přepravním systému k automatickému nabíjení baterie.
 • Floor spot.
 • Skener čárového kódu.
 • Systém ochrany osob ve směru nákladu (na přání).
 • Plošný skener k detekci překážek na trase.
 • Snímače konce vidlí k identifikaci prasknutí palety.
Lithium-iontová technologie
 • Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
 • Výměna baterie není nutná.
 • Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
 • Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost ventilace nabíjecích prostor.
 • Vyšší životnost s 5letou Jungheinrich zárukou.

Zaslat online poptávku

Online dotaz

Kontaktujte nás

Máte dotaz k našim produktům nebo
službám? Zašlete nám svůj dotaz!
Dále

Newsletter přihlášení