AGV nízkozdvižný vozík ERE 225a

Bezpilotní přepravní systém - nízkozdvižný vozík vedený ojí (2.500 kg)

Automatické, spolehlivé a bezpečné za provozu

Obrázek zvětšíte kurzorem myši

Zaslat online poptávku

Základní vlastnosti

Zdvih (standardní zdvihové zařízení)
od 122 do 122 mm
Nosnost / náklad
od 2,50 do 2,50 t
 • Optimalizované trasy
 • Krátká doba návratnosti
 • Přizpůsobení specifikám projektu díky možnosti využití volitelného vybavení
 • Používání existujících dopravních cest
 • Vysoká nosnost

Zobrazit další vlastnosti

Další vlastnosti

Vozík ERE 225a představuje bezpilotní přepravní systém na bázi našich sériových vozíků. Osvědčená konstrukce kombinovaná s přesnou navigační technikou a bezpečnostními komponenty. Tím je dosaženo maximální spolehlivosti a bezpečnosti.

Systém ERE 225a je možné využívat v kombinovaném provozu s ručními vozíky a chodci. Nezáleží na tom, zda se chystáte k integrování systému do stávajících struktur továrny nebo do novostavby – vozík ERE 225a je perfektní volba ke zvýšení efektivity vašich přepravních procesů. Díky vysoké nosnosti v kombinaci s variabilními délkami vidlí lze vozík ERE 225a používat k přepravě většího počtu palet u země.

Navigace našeho bezpilotního přepravního systému nevyžaduje žádné úpravy podlahy. Je provedena prostřednictvím systému Jungheinrich warehouseNAVIGATION. Pro tento laserový navigační systém jsou instalovány na objekty na trase, jako například na regály, sloupy nebo stěny odrazky, nebo jsou používány přirozené orientační body.
Bezpilotní přepravní systém lze bezproblémově integrovat do stávající IT a softwarové infrastruktury. Napojení na hostitelský systém, jako je např. systém řízení skladu Jungheinrich Warehouse Management System nebo jiné systémy WMS/ERP, je možné díky našemu prvotřídnímu logistickému rozhraní Jungheinrich Logistik-Interface bez problémů. Bezpilotní přepravní systém ERE 225a lze ale využít i jako systém typu stand alone, tzn. jako samostatný systém bez hostitelského rozhraní.

Modulární konstrukce systému umožňuje realizovat procesy podle zákaznických specifik a reagovat rychle a flexibilně na procesní změny. To vytváří solidní základ pro použití systému APM dle vašich speciálních požadavků.

Přehled výhod

 • Propracovaný standardní vozík jako základ
 • Jednoduchá integrace do stávajících systémů
 • Přesná navigace
 • Řada dalších možností použití
 • Bezpečnostní systém
 • Všechno pod kontrolou z řídicího stanoviště bezpilotního přepravního systému
 • Přeprava jednotlivých palet a několika palet
 • Lithium-iontová technologie

Zobrazit detaily výhod

Detaily výhod

Propracovaný standardní vozík jako základ

Základem vozíku ERE 225a je dlouhodobě osvědčený elektrický nízkozdvižný vozík s ojí v kombinaci s příslušnou bezpečnostní technikou a komponenty automatizace a navigace. Standardní obslužné prvky sériového zařízení zaručují snadnou ruční obsluhu.
Vozík ERE 225a nabízí kromě spolehlivosti a efektivity i další výhody standardního zařízení:

 • Technologie třífázového proudu.
 • Vysoká nosnost (až 2500 kg).
 • Robustní provedení.
 • Variabilní délka vidlí.
Bezpečnostní systém

Vozík ERE 225a je sériově vybaven skenerem systému ochrany osob ve směru pohonu. Tento senzor skenuje před automatizovaným vozíkem překážky na trase v závislosti na rychlosti. Pokud je na trase překážka, bezpilotní přepravní systém před ní spolehlivě zastaví. Při jízdě do zatáčky skenují senzory zatáčku a detekují případné překážky v zatáčce. Sériově dodávaný bezpečnostní systém doplňují postranní snímače, které slouží k zajištění bočních stran vozíku, a tlačítka nouzových vypínačů na vozíku.

Jednoduchá integrace do stávajících systémů

Bezpilotní přepravní systém lze jednoduše napojit na vaši stávající síťovou infrastrukturu. Ke komunikaci s vozíkem ERE 225a je přednostně používána stávající infrastruktura WLAN. Pokud chcete využívat stávající hostitelský systém jako je např. systém řízení skladu Jungheinrich WMS nebo jiný systém WMS/ERP, je možné na něj bezpilotní přepravní systém napojit prostřednictvím logistického rozhraní Logistik-Interface.

Všechno pod kontrolou z řídicího stanoviště bezpilotního přepravního systému

V grafické vizualizaci na řídicím stanovišti bezpilotního přepravního systému se zobrazují všechny informace týkající se automatizovaných vozíků:

 • Rychlý přehled o stavu bezpilotního přepravního systému.
 • Je možné zadávat prioritní úkoly a zpracovávat je v příslušném pořadí.
 • Vedle toho lze také pro daný systém implementovat a aktivovat funkce podle specifických projektových požadavků.
Přesná navigace

Na základě maximální přesnosti lze vozíky i břemena polohovat na určených stanicích na milimetry přesně.
Pro vozík ERE 225a lze v případě potřeby stejně jako pro jiné typy bezpilotních přepravních systémů využívat různé druhy hybridní navigace. Tyto hybridní navigace jsou koncipované podle projektových specifik a specifik okolí.

Přeprava jednotlivých palet a několika palet

Přepravovat lze vysoká břemena s maximální nosností 2,5 t na úrovni podlahy. Navíc je vozík ERE 225a možné vybavit dlouhými vidlemi k přepravě několika palet současně.

Řada dalších možností použití

Pro vozík ERE 225a existuje celá řada volitelného vybavení, které lze realizovat podle projektových specifik:

 • Kontaktní nabíjecí desky na bezpilotním přepravním systému k automatickému nabíjení baterie.
 • Floor spot.
 • Skener čárového kódu.
 • Systém ochrany osob ve směru nákladu (na přání).
 • Plošný skener k detekci překážek na trase.
 • Snímače konce vidlí k identifikaci prasknutí palety.
Lithium-iontová technologie
 • Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
 • Výměna baterie není nutná.
 • Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
 • Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost ventilace nabíjecích prostor.
 • Vyšší životnost s 5letou Jungheinrich zárukou.

Zaslat online poptávku

Online dotaz

Kontaktujte nás

Máte dotaz k našim produktům nebo
službám? Zašlete nám svůj dotaz!
Dále

Newsletter přihlášení